logo-proste

Kancelaria Kowalska Legal funkcjonuje od 2016 roku i posiada bogate doświadczenie w szeroko pojętej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Drugą główną specjalizacją Kancelarii jest energetyka, w tym prawo geologiczne i górnicze oraz ochrona środowiska. Kancelaria reprezentuje także swoich klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo administracyjnych.

Kancelaria Kowalska Legal funkcjonuje od 2016 roku i posiada bogate doświadczenie w szeroko pojętej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Drugą główną specjalizacją Kancelarii jest energetyka, w tym prawo geologiczne i górnicze oraz ochrona środowiska. Kancelaria reprezentuje także swoich klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo administracyjnych.

Nasze zakres działalności:

Prawo spółek

Nieruchomości

Rynek kapitałowy

Prawo geologiczne i górnicze

Prawo budowlane

Postępowania sądowe i administracyjne oraz sądowoadministracyjne

logo-proste

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętej obsłudze korporacyjnej spółek. Doradzamy naszym klientom od początku ich funkcjonowania na rynku. Pomagamy wybrać odpowiednią formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmujemy się przede wszystkim tworzeniem spółek, w tym całym procesem rejestracji, ich przekształceniem, łączeniem, dzieleniem, a także likwidacją. Wspieramy również organy spółek w ich bieżącej pracy. W razie sporu reprezentujemy przedsiębiorców w sądowych postępowaniach procesowych.

W ramach stałej obsługi Kancelaria:

Prowadzi w imieniu Klienta negocjacje z kontrahentami

Sporządza oraz opiniuje projekty umów

Udziela porad prawnych w sprawach bieżących, sporządza opinie oraz ekspertyzy

Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych (gospodarczych i cywilnych), administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych

Sporządza dokumentację korporacyjną spółek handlowych, w tym uchwały, protokoły zgromadzeń wspólników

Doradza i przygotowuje niezbędną dokumentację celem ujawnienia zmian podmiotowych lub przedmi otowych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Skontaktuj się z nami!


logo-proste
Grzybowska 43, G43 Office Center,
I piętro, 00-855 Warszawa
Scroll to Top