Prawo Spółek

Prawo Spółek

Prawo Spółek

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w tym głównie spółek handlowych. 

Doradzamy naszym klientom od początku ich funkcjonowania na rynku. Pomagamy wybrać odpowiednią formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzimy cały proces rejestracji oraz stale doradzamy i wspieramy merytorycznie na etapie prowadzenia firmy.

Usługi dopasowujemy do potrzeb klienta, uwzględniając specyfikę branży, którą się zajmuje. W ramach stałej obsługi Kancelaria prowadzi w imieniu Klienta negocjacje z kontrahentami oraz udziela porad prawnych w sprawach bieżących. Zapewniamy kompleksową obsługę polegającą na sporządzaniu i opiniowaniu projektów umów, sporządzaniu dokumentacji korporacyjnej spółek handlowych, obsługę Zgromadzeń Wspólników (w tym przygotowywanie uchwał i protokołów Zgromadzeń Wspólników).

Do zakresu naszych obowiązków należy również doradzanie i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji celem ujawnienia zmian podmiotowych lub przedmiotowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doradzamy i przygotowujemy także dokumenty niezbędne do dokonania przekształceń spółek, ich łączenia (M&A), dzielenia, a także likwidacji.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych (gospodarczych i cywilnych), administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa

Prawo Spółek

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w tym głównie spółek handlowych. 

Doradzamy naszym klientom od początku ich funkcjonowania na rynku. Pomagamy wybrać odpowiednią formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzimy cały proces rejestracji oraz stale doradzamy i wspieramy merytorycznie na etapie prowadzenia firmy.

Usługi dopasowujemy do potrzeb klienta, uwzględniając specyfikę branży, którą się zajmuje. W ramach stałej obsługi Kancelaria prowadzi w imieniu Klienta negocjacje z kontrahentami oraz udziela porad prawnych w sprawach bieżących. Zapewniamy kompleksową obsługę polegającą na sporządzaniu i opiniowaniu projektów umów, sporządzaniu dokumentacji korporacyjnej spółek handlowych, obsługę Zgromadzeń Wspólników (w tym przygotowywanie uchwał i protokołów Zgromadzeń Wspólników).

Do zakresu naszych obowiązków należy również doradzanie i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji celem ujawnienia zmian podmiotowych lub przedmiotowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doradzamy i przygotowujemy także dokumenty niezbędne do dokonania przekształceń spółek, ich łączenia (M&A), dzielenia, a także likwidacji.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych (gospodarczych i cywilnych), administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa

Scroll to Top