Prawo Geologiczne
i Górnicze/Ochrona Środowiska

Prawo Geologiczne
i Górnicze/Ochrona Środowiska

Prawo Geologiczne i Górnicze/ Ochrona Środowiska

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze klientów związanych z prawem geologicznym i górniczym. 

Posiadamy rozległą wiedzę teoretyczną oraz szerokie doświadczenie w zakresie obsługi spółek górniczych.

Naszym Klientom towarzyszymy już od etapu przygotowania due diligence niezbędnego dla właściwego planowania działalności geologiczno-górniczej. Doradzamy i reprezentujemy przedsiębiorców górniczych w postępowaniach o udzielenie koncesji geologicznych poszukiwawczych lub rozpoznawczych (eksploracyjnych) i wydobywczych (eksploatacyjnych).

Reprezentujemy przedsiębiorców górniczych przed organami administracji geologicznej, w tym przed Ministrem Klimatu i Środowiska, organami nadzoru górniczego, a także sądami administracyjnymi.

Jeśli istnieje taka potrzeba reprezentujemy również spółki górnicze w postępowaniach procesowych dotyczących nieruchomości znajdujących się na obszarze górniczym. Jako pierwsza Kancelaria w Polsce prowadziliśmy z sukcesem postępowania sądowe w sprawach o wykup nieruchomości na podstawie art. 19 Prawa geologicznego i górniczego.

Prawo Geologiczne i Górnicze/ Ochrona Środowiska

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze klientów związanych z prawem geologicznym i górniczym. 

Posiadamy rozległą wiedzę teoretyczną oraz szerokie doświadczenie w zakresie obsługi spółek górniczych.

Naszym Klientom towarzyszymy już od etapu przygotowania due diligence niezbędnego dla właściwego planowania działalności geologiczno-górniczej. Doradzamy i reprezentujemy przedsiębiorców górniczych w postępowaniach o udzielenie koncesji geologicznych poszukiwawczych lub rozpoznawczych (eksploracyjnych) i wydobywczych (eksploatacyjnych).

Reprezentujemy przedsiębiorców górniczych przed organami administracji geologicznej, w tym przed Ministrem Klimatu i Środowiska, organami nadzoru górniczego, a także sądami administracyjnymi.

Jeśli istnieje taka potrzeba reprezentujemy również spółki górnicze w postępowaniach procesowych dotyczących nieruchomości znajdujących się na obszarze górniczym. Jako pierwsza Kancelaria w Polsce prowadziliśmy z sukcesem postępowania sądowe w sprawach o wykup nieruchomości na podstawie art. 19 Prawa geologicznego i górniczego.

Ochrona Środowiska

Kancelaria posiada bogate doświadczenie zakresie obsługi klienta związanej z prawem ochrony środowiska, ochrony przyrody, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, gospodarki odpadami.

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich sferach oddziaływania podmiotów na środowisko.

Wspieramy Klientów na każdym etapie, w szczególności pomagamy w ustaleniu ograniczeń działalności inwestycyjnej naszych klientów wynikających z przepisów ochrony środowiska (planowanie przestrzenne, obszary chronione, w tym obszary Natura 2000) doradzamy w zakresie procedur prawnych związanych z ochroną środowiska.

Doradzamy oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach mających na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Prowadzimy weryfikacje dokumentacji środowiskowej sporządzanej na potrzeby procesu inwestycyjno-budowlanego.

Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne z zakresu ochrony środowiska.

Ochrona Środowiska

Kancelaria posiada bogate doświadczenie zakresie obsługi klienta związanej z prawem ochrony środowiska, ochrony przyrody, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, gospodarki odpadami.

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich sferach oddziaływania podmiotów na środowisko.

Wspieramy Klientów na każdym etapie, w szczególności pomagamy w ustaleniu ograniczeń działalności inwestycyjnej naszych klientów wynikających z przepisów ochrony środowiska (planowanie przestrzenne, obszary chronione, w tym obszary Natura 2000) doradzamy w zakresie procedur prawnych związanych z ochroną środowiska.

Doradzamy oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach mających na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Prowadzimy weryfikacje dokumentacji środowiskowej sporządzanej na potrzeby procesu inwestycyjno-budowlanego.

Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne z zakresu ochrony środowiska.

ul. Grzybowska 43,  00-855 Warszawa

Scroll to Top