Energetyka/OZE

Energetyka/OZE

Energetyka i Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów z branży energetycznej, w tym w zakresie OZE. Wspieramy przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym, reprezentujemy ich w postępowaniach przed organami regulacyjnymi, w tym Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmujemy się także bieżącą obsługą, udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie i ekspertyzy w zakresie obowiązujących przepisów oraz projektów aktów prawnych.

ul. Grzybowska 43,  00-855 Warszawa

Energetyka i Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów z branży energetycznej, w tym w zakresie OZE. Wspieramy przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym, reprezentujemy ich w postępowaniach przed organami regulacyjnymi, w tym Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmujemy się także bieżącą obsługą, udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie i ekspertyzy w zakresie obowiązujących przepisów oraz projektów aktów prawnych.

ul. Grzybowska 43,  00-855 Warszawa

Scroll to Top