Prawo Pracy

Prawo Pracy

Prawo Pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa pracy na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów korporacyjnych/zorganizowanych.  

Zakres świadczonych usług obejmuje przygotowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy, w tym regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów organizacyjnych, oraz innych w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników.

Zajmujemy się przygotowywaniem i opiniowaniem umów: o pracę, o współpracę, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej pracowników, o ponoszenie kosztów szkolenia pracowników oraz kontraktów menadżerskich.

Ponadto świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowania dotyczącego wypadków przy pracy.

Zakres świadczonych usług obejmuje również reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie negocjacji z pracownikami/pracodawcami.

ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa

Prawo Pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa pracy na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów korporacyjnych/zorganizowanych.  

Zakres świadczonych usług obejmuje przygotowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy, w tym regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów organizacyjnych, oraz innych w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników.

Zajmujemy się przygotowywaniem i opiniowaniem umów: o pracę, o współpracę, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej pracowników, o ponoszenie kosztów szkolenia pracowników oraz kontraktów menadżerskich.

Ponadto świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowania dotyczącego wypadków przy pracy.

Zakres świadczonych usług obejmuje również reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie negocjacji z pracownikami/pracodawcami.

ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa

Scroll to Top