Nieruchomości

Nieruchomości

Nieruchomości

Zapewniamy doradztwo prawne i inwestycyjne dotyczące rynku nieruchomości. Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną nieruchomości na każdym etapie procesu inwestycyjnego – w czasie planowania i podejmowania decyzji, realizacji oraz funkcjonowania obiektu. Sprawdzamy stan prawny nieruchomości przed jej nabyciem / sprzedażą, określając ryzyka oraz przekazując rekomendacje w zakresie ich eliminacji.

Zapewniamy pomoc przy realizacji transakcji sprzedaży / nabycia nieruchomości.

Oferujemy pomoc przy przygotowaniu, negocjowaniu, weryfikacji i zawieraniu wszelkich umów dotyczących sprzedaży / nabycia nieruchomości.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, pomagamy w opracowaniu wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń w szczególności związanych z planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, zabytkami oraz procesami budowlanymi.

ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa

Nieruchomości

Zapewniamy doradztwo prawne i inwestycyjne dotyczące rynku nieruchomości. Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną nieruchomości na każdym etapie procesu inwestycyjnego – w czasie planowania i podejmowania decyzji, realizacji oraz funkcjonowania obiektu. Sprawdzamy stan prawny nieruchomości przed jej nabyciem / sprzedażą, określając ryzyka oraz przekazując rekomendacje w zakresie ich eliminacji.

Zapewniamy pomoc przy realizacji transakcji sprzedaży / nabycia nieruchomości.

Oferujemy pomoc przy przygotowaniu, negocjowaniu, weryfikacji i zawieraniu wszelkich umów dotyczących sprzedaży / nabycia nieruchomości.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, pomagamy w opracowaniu wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń w szczególności związanych z planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, zabytkami oraz procesami budowlanymi.

ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa

Scroll to Top