Rynki Kapitałowe

Rynki Kapitałowe

Rynki Kapitałowe

Kancelaria świadczy usługi związane z obsługą rynków kapitałowych, w szczególności na rzecz funduszy private equity oraz venture capital.

Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z uzyskaniem zezwolenia na emisję akcji giełdowych czy obligacji.

Posiadamy doświadczenie niezbędne w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych, wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz w transakcjach związanych z obrotem tymi papierami.

Zapewniamy doradztwo prawne przy emisji i obrocie instrumentami finansowymi oraz emisji i obrocie krótkoterminowymi papierami dłużnymi.

Ponadto Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów (uczestników) funduszy.

Zajmujemy się także przeprowadzaniem audytów prawnych towarzystw i funduszy oraz reprezentowaniem tych podmiotów w postępowaniach przygotowawczych, sądowych i administracyjnych.

ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa

Rynki Kapitałowe

Kancelaria świadczy usługi związane z obsługą rynków kapitałowych, w szczególności na rzecz funduszy private equity oraz venture capital.

Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z uzyskaniem zezwolenia na emisję akcji giełdowych czy obligacji.

Posiadamy doświadczenie niezbędne w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych, wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz w transakcjach związanych z obrotem tymi papierami.

Zapewniamy doradztwo prawne przy emisji i obrocie instrumentami finansowymi oraz emisji i obrocie krótkoterminowymi papierami dłużnymi.

Ponadto Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów (uczestników) funduszy.

Zajmujemy się także przeprowadzaniem audytów prawnych towarzystw i funduszy oraz reprezentowaniem tych podmiotów w postępowaniach przygotowawczych, sądowych i administracyjnych.

ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa

Scroll to Top